จ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสงเพื่อรองรับการเชื่อมต่อภายนอก

ประกาศวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.