จ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๔๔/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

 

Comments are closed.