จ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

กจด.ปจ.๓๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.