จ้างทำความสะอาดระบบระบายน้ำบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

กจด.ปจ. ๔๕/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ยื่ข้อเสนอวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.  – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.