จ้างทำความสะอาดและบริการภายในห้องประชุม อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

กจด.ปจ.๘๕/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.