จ้างทำบอร์ดอะคริลิคแสดงรายชื่อและภาพถ่ายคณะกรรมการ กทพ. และผู้บริหาร กทพ. ติดที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่าน

ประกาศวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.