จ้างทำลายพัสดุประเภทบัตรอัตโนมัติ (On Board Unit OBU) จำนวน ๒๙๙,๙๔๙ บัตร บัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) จำนวน ๔๑,๘๔๘ บัตร และวิทยุสื่อสารจำนวน ๗๓๖ รายการ ที่ กทพ.หมดความจำเป็นใช้งาน โดยวิธีการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste)

ประกาศวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

Comments are closed.