จ้างที่ปรึกษางานศึกษาทบทวนความเหมาะสมและจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกระทู้-ป่าตอง และระยะที่ 2 ช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้

ประกาศวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

 

Comments are closed.