การจ้างบริการขนส่งเงินรายได้จากเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ จำนวน ๔ สายทาง ระยะเวลา ๒ ปี

ประกาศวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.