จ้างบริหารจัดการอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. และงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

กจด.ปจ.๑๑๒/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Comments are closed.