จ้างบำรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์ SAN Storage 18TB ของระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทาง ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.