จ้างบำรุงรักษาระบบขายและเติมเงินของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CPOS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๘๓/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.