ยกเลิประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP Phone ศูนย์ควบคุทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๕๑/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.