จ้างบำรุงรักษาระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. (EXAT Digital Signage) ที่ติดตั้งอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

เลขที่ กจด.ปจ.๔๒/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

 

Comments are closed.