จ้างบำรุงรักษาระบบเติมเงินผ่านหน่วยงานภายนอก (Bank Topup) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๑๑/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.