จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนความเร็วและกล้องตรวจจับความเร็ว (Your Speed and Speed Camera) และระบบตรวจจับรถวิ่งไล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘)

เลขที่ กจด.ปจ.๖๖/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

 

Comments are closed.