จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเชื่อมต่อระหว่าง Easy Pass กับ M-Pass ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (GW) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.