จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๗๓/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

 

Comments are closed.