จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเสียงตามสายภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

เลขที่ กจด.ปจ.๔๘/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

 

Comments are closed.