จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบขายและเติมเงินของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CPOS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.