จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เสียงตามสายของ กทพ. (EXAT Sound) (ติดตั้งภายในศูนย์ควบคุม และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช)

เลขที่ กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

 

Comments are closed.