จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เสียงตามสายของ กทพ. (EXAT Sound) (ติดตั้งภายในศูนย์ควบคุม และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.