จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ SAN Storage ๑๘ TB ของระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทาง ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๑๕/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Comments are closed.