จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ SAN Storage 18TB ของระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทาง ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567

กจด.ปจ.๑๕/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.