จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ SAN Storage 18TB ของระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทาง ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๖๘/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

 

Comments are closed.