จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะเวลาจ้าง ๑ ปี

ประกาศวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.