การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร (สัญญาต่อเนื่อง ๒ปี)

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๘ กันยายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.