การจ้างผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และสื่ออื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ประกาศ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

Comments are closed.