จ้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช อาคารที่พักตำรวจและหน่วยกู้ภัย

เลขที่ กจด.ปจ.๔๙/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

 

Comments are closed.