จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบันไดทางขึ้นอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษบูรพาวิถี

กจด.ปจ.๑๐๔/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ยื่นวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น

Comments are closed.