จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz ประจำปีงบประมาณ 2566

เลขที่ กจด.ปจ.๓๒/๒๕๖๖  ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.