จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมม เช่น Facebook YouTube แอปพลิเคชั่น TikTok Line Google Display Network หรือช่องทางอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

Comments are closed.