จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Comments are closed.