จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๑๔/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.