จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๒๔/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

Comments are closed.