การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันจธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๑ พฤศิจกายน ๒๕๖๕

Comments are closed.