จ้างผลิตและเผยแพร่สารดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.