จ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มในรูปแบบโครงการการณรงค์ใช้ Easy Pass แอปพลิเคชั่น EXAT Portal หรือกิจกรรมต่างๆ ของ กทพ.ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.