จ้างพิมพ์กล่องบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สำหรับฝากขายหน่วยงานภายนอก (ทรู ออนไลน์) จำนวน ๓๐,๐๐๐ กล่อง

ประกาศวันที ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

Comments are closed.