จ้างพิมพ์คูปองผ่านทางสำหรับรถยนต์ ๖ ล้อ แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้อ ชนิดราคา ๗๕ บาท (๒๐ ฉบับ) จำนวน ๕๕,๐๐๐ เล่ม

ประกาศวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.