จ้างพิมพ์คูปองผ่านทางสำหรับรถยนต์ ๖ ล้อ แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้อ ชนิดราคา ๗๕ บาท (๒๐) ฉบับ จำนวน ๕๕,๐๐๐ เล่ม๖ ล้อ แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้อ ชนิดราคา ๗๕ บาท (๒๐) ฉบับ จำนวน ๕๕,๐๐๐ เล่ม

ประกาศวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.