จ้างพิมพ์จดหมายแจ้งเตือนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเกิน ๑ ปี

เลขที่ กจด.ปจ.๓๕/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.