จ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และอาคารสถานีตำรวจแห่งที่ ๒ โครงการทางพิเศษบูรพาวิถี

กจด.ปจ.๘๑/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.