จ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

กจด.ปจ.๙๑/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.