จ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และอาคารสถานีตำรวจแห่งที่ ๒ โครงการทางพิเศษบูรพาวิถี

กจด.ปจ.๘๑/๒๕๖๖ ประกาศวันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

Comments are closed.