จ้างลากสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จากด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรี ไปยังศูนย์ย่อย

ประกาศวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.