จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์) จำนวน ๑๙ ด่าน

กจด.ปจ.๒๖/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.