จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒๑ ด่าน

กจด.ปจ.๒๗/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

Comments are closed.