จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณอาคารสำนักงาน และพื้นที่ปลูกต้นไม้

กจด.ปจ.๙๐/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

Comments are closed.