จ้างเหมาตัดหญ้า และกำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) รวมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง

กจด.ปจ.๒๙/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ยื่อข้อเสนอวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.